Jagodnjak Jaras

map

FÖLDRAJZI ELHELYEZÉS

A jagodnjaki járás Baranya nyugati részében,illetve Eszék-BaranyaMegye keleti részében helyezkedik el 104,9 km2 területen,   ami Eszék-Baranya Megye 2,5 % teszi ki. A terület túlnyomó része mezőgazdasági (szántóföld:  7 900 ha, erdő: 1 600 ha).

LAKOSSÁG

A 2011.népszámlálási adatok szerint a Járás területén 2100 –an  éltek; legtöbb a szerb nemzetiségű
 ( több,mint75 % ), arányban következnek a horvátok, magyarok és a cigányok, míg több etnikai csoport  (németek,bosnyákok, macedónok, montenegróiak, stb.) úgymond szimbolikus számban van jelen.
Értelemszerűen a lakosság túlnyomó része Szerb orthodox  (több,mint 75 %), arányban következnek a római katolikusok. A más hitvallású illetve ateisták száma minimális.


NASELJA

JAGODNJAK(KÁCSFALU)
A járási központ Eszéktől 25 km-re észak-nyugat irányban, illetve Pélmonostortól 17 km-re délre fekszik, a  Ž4041 (D517 - Bolman - Novi Bolman - Jagodnjak - Novi Čeminac - Uglješ - Švajcarnica /D7/) megyei rangú közút mentén.
2011-ben  Jagodnjaknak  1 420 lakosa volt.

 
BOLMAN/NOVI BOLMAN (BOLMÁN)
Jagodnjaktól észak-nyugatra, Eszéktől 32 km, illetve Pélmonostortól 12 km-re helyezkedik el, a  Ž4041 (D517 - Bolman - Novi Bolman - Jagodnjak - Novi Čeminac - Uglješ - Švajcarnica /D7/) megyei rangú közút mentén.
Bolman és Novi Bolman össznépessége 600 fő. (Bolman: 450, Novi Bolman: 130).


MAJŠKE MEĐE (SZEGLAK)

A település Bolmantól 2km-re, délnyugat irányban fekszik. Mindössze száz lakosával a járás legkisebb települése.


GAZDASÁG

A jagodnjaki járás gazdasági alapja a növény-és az állattenyésztés,  takarmány gyártás, az építőipar és a kereskedelem.
Jelentősebb vállalkozásaink a  "Naše selo"  termelési szövetkezet , (1984-ben alapítva, 2004-ben silók és takarmánykeverő üzemek épültek),  "Izgradnja-Zuber" építkezési vállalat valamint két nagy, korszerű Agrokor farm illetve  Majške Međe településen a  "Fermopromet" vállalkozás üzeme. A mezőgazdasági területek egy részét a Belje ill. Agrokor cég műveli.
A közelmúltra   jellemző a szántóföldek visszavásárlása az államtól, valamint a nagyobb területeken folytatott földművelés a racionális és a kölcséghatékonyabb gazdálkodás céljából.Összesen 1100 ha szántóföldet privatizáltak és  további 3000 ha –t ad bérbe az Önkormányzat. A jagodnjaki járás Eszék-Baranya megye egyik vezető tej gyártója.
A kis- és közép gazdálkodók az alacsony jövedelmezés miatt egyre nehezebben tudnak megfelelni az új piaci körülményeknek,ami magas munkanélküliséghez és kivándorláshoz vezet.

 INFRASTRUKTÚRA

A jagodnjaki Járás területén az alapinfrastrúktura kiépült: aszfaltozott járdák,  villany, közvilágítás, posta, általános iskola két területi iskolával (kb. 200 diák), egészségügyi é s állatorvosi rendelő is működik a járás területén .Az elmúlt évek során két ravatalozó épült, kiépült a Bolmant és Novi Bolmant összekötő gyalogút, négy játszótér, kigtisztítottuk a III. és IV.rendű csatornákat, ( az Önkormányzat,a megyei Önkormányzat valamint a Horvát Vízmű finanszírozásával) , az Agrokor cég támogatásával  aszfaltozva a Jagodnjak- Brod Pustara ,2,4 km hosszú ,nem besorolt út. Jagodnjakon kiépült a vízhálózat, az általános iskolában sportcsarnok épült, aszfaltozva lett a bolmani Sara Bertić utca. A WLAN hálózat kiépítésével a járás értékes infrastruktúrát nyert. A 2009, 2010, 2011 és 2012 évek folyamán  a közutak felújítása, parkolók kiépítése, víztorony és fő vízellátási vezeték kiépítése folyt, folyamatosan zajlik  a háztartások vítvezetékre való csatlakoztatása is.,Jagodnjakon óvoda épül. Tervben van a közvilágítás felújítása is. Az Önkormányzat nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében,hogy a kommunális és a társadalmi infrastruktúra a járás területén kiépüljön,mert tisztába van azzal ,hogy az infrastrukturális befektetések a gazdasági fejlődés előfeltétele. A fejlődésre irányuló elvárások reálisak, hiszen a gázosítás mellett kilátásban van az 5C Folyosó (Budapest-Ploče autópálya) kiépítése, amely várhatóan Jagodnjak peremén halad el,és amely bizonyosan hozzájárúl a Jagodnjak, a Járás illetve az egész régió gazdasági vonzerejének növeléséhez.

COOLIN - Hungary

Szilágyi Anett, Vince utca 9/2, 7625 Pécs, Hungary, tel - +3672783-381, fax - +3672783-381

 

hucr logo turism 2 hu-01

IPA logo2-HU