Kulin trening

 

01Kao jedna od aktivnosti iz IPA CBC projekta COOLIN, u subotu 23 II. 2013. god., u Orfű kraj Pečuha održana je obuka u pravljenju kulina.

 

COOLIN - Hrvatska

Sanja Čugalj, Borisa Kidriča 100, 31324 Jagodnjak, Hrvatska, tel - +38531745517, fax - +385745518

 

hucr logo turism hr

IPA logo2-HR