Baze podataka


hucr logo turism hr

 

 

 

 

Od sada podaci o mjesnim proizvođačima i njihovim proizvodima te  gastro festivalima u Baranji su dostupni i on-line!

Baze podataka su  sastavljene u sklopu projekta  COOLIN HUHR/1101/1.2.4/0007 , realiziranog u okviru programa IPA Prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013.

 

Cilj izrade baze podataka je populariziranje malih proizvođača  te gastronomskih sajmova i festivala koji se održavaju u Baranji.

Baze podataka su dostupne na slijedećim linkovima:

Sadržaj baze podataka mogu koristiti isključivo potencijalni kupci proizvoda sadržanih u bazi.

Korištenje baze podataka za druge namjene dozvoljeno je isključivo uz odobrenje  Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület,  Geoscience Nonprofit Kft. i Općine Jagodnjak !

 

 

COOLIN - Hrvatska

Sanja Čugalj, Borisa Kidriča 100, 31324 Jagodnjak, Hrvatska, tel - +38531745517, fax - +385745518

 

hucr logo turism hr

IPA logo2-HR